Privacybeleid

Villamila hecht waarde om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Villamila. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Villamila, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebruik van NAW Gegevens

Villamila gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, E-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich afmelden via de link onderaan elk E-mail bericht. Om het winkelen bij Villamila zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Indien u wenst om inzage te krijgen in de door ons bijgehouden informatie is dit mogelijk. Indien u uw gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen uit ons bestand kunt u dit per email aan ons doorgeven op klantenservice@villamila.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam;
* Adresgegevens;
* Telefoonnummer;
* Email adres;
* IP adres;
* Locatiegegevens;
* Bankrekeningnummer;
* Internetbrowser en apparaattype;
* Gegevens over uw activiteiten op onze website;
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt b.v. door een profiel aan te maken op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken:

* Verzenden van nieuwsbrieven (nieuwsbrieven alleen met uw toestemming);
* Afhandelen betaling;
* Bellen of E-mailen om een bestelling uit te kunnen voeren (indien nodig);
* Klanten de mogelijk bieden om een account aan te maken;
* Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
* Om de bestellingen af te kunnen leveren;
* In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Derden aan wie wij uw gegevens door sturen

Wij gegeven geen informatie door, zonder toestemming.

Veilige betaling met Mollie
Mollie BV is een betalingsplatform voor de betalingen vanuit de website, denk hierbij bijvoorbeeld aan IDeal. Als u een order hebt geplaatst en u wilt betalen mag u kiezen uit bepaalde betalingsmogelijkheden. Mollie laat u dan een venster zien zoals je gewend bent om te kunnen betalen met bijv. IDeal. De website van een zogenaamde payment processor is een beveiligde verbinding. Je betaal gegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan dus ook niet opgeslagen door Villamila. Wanneer de betaling is voltooid, krijgt u bericht van Villamila. Mollie en alle aangesloten transactie bedrijven zijn beveiligd en dat is duidelijk geworden in hun privacywetgeving. Hiervoor moeten we u doorsturen naar Mollie. Deze koppeling maakt gebruik van een beveiligde link en hierdoor zullen uw gegevens niet buiten deze link komen.

PostNL
PostNL is verantwoordelijk voor het verzenden van uw aankoop. Als uw betaling is verwerkt, dan wordt uw aankoop in orde gemaakt en naar het dichtstbijzijnde PostNL afleverpunt gebracht. PostNL heeft uw gegevens nodig voor het verzenden van uw aankoop. De gegevens die ze overnemen zijn uw adres en aanvullende gegevens die u hebt opgegeven. Dit is ten alle tijden te veranderen mocht u per ongeluk een verkeerd adres hebben ingevuld. Uw gegevens komen in het Villamila bedrijfsplatform van PostNL en zo worden uw gegevens verwerkt. Omdat de website van Villamila en PostNL gekoppeld zijn worden labels en verzendingen automatisch doorgestuurd. Zo is het voor Villamila makkelijker om uw label te printen en uw verzending zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. Met PostNL kunt u met een track-and-trace code uw zending volgen. U kan ervoor zorgen dat alleen u deze zending kan inzien. Als u deze track-and-trace code deelt, dan kunnen eventuele gevolgen voor u komen en niet voor Villamila of PostNL. 

Google
Wij gebruiken google analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd en versleuteld. Uw IP-Adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met google.

Facebook

Villamila gebruikt een bedrijfspagina op Facebook voor commerciële doeleinden. De gegevens die er worden gebruikt zijn door uw opgegeven gegevens vanuit uzelf of met toestemming van uw Facebook profiel.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Villamila bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk uw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren of recht hebben op garantie.
  • Contactgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk uw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren of recht hebben op garantie.
  • Adres > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Dezelfde reden die wordt gegeven voor de bovengenoemde categorieën.
  • Betaalgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Voor de betalingsverkeer en retourzendingen.
  • Email > Bewaartermijn: 1 dag tot 7 jaar >Reden: Zodat we gelijk uw gegevens kunnen terugvinden mocht er onverhoopt iets mis zijn met de order/garantie termijn, en mochten er afspraken gemaakt zijn en of toegezegd dan kunnen we dit hiermee aantonen.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij de factureren met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de termijn loopt (7 jaar) bewaren voor de belastingdienst. Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard totdat u zichzelf weer afmeldt voor de nieuwsbrief.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Villamila gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Cookies die op onze website geplaatst worden door derden zijn adverteerders, sociale media.

Inzage gegevens, aanpassen of verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op onverdraagzaamheid van de gegevens. U kunt dan een verzoek bij ons indienen via klantenservice@villamila.nl, binnen 3 weken reageren wij op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strookmet nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ook hebt U de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Villamila neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo beschikt onze website over een SSL-certificaat: (Herkenbaar aan https:// en een hangslotje) zodat uw bezoek aan onze website altijd via een beveiligde verbinding plaats vindt. Wij installeren nieuwe beveiligingsupdates van onze virusscanner en gebruiken de relevante plugins wanneer deze beschikbaar zijn. Alle verkooporders zijn opgeslagen in het platform van Woocommerce, deze worden beveiligd met een wachtwoord.

Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet helemaal goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: klantenservice@villamila.nl

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving hebt u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

* In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te laten legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U hebt ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U hebt inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan via klantenservice@villamila.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

U hebt rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via klantenservice@villamila.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

U hebt recht op beperking van de verwerking
 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via klantenservice@villamila.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens (tot u de beperking opheft) niet langer worden verwerkt.

U hebt recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via klantenservice@villamila.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

U hebt recht van bezwaar

U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Villamila. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U hebt het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via klantenservice@villamila.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Villamila
Kobbeflecht 81
9254 AC Hurdegaryp

KvK: 6894223
Btw nr.: NL873604U324B01


Email: klantenservice@villamila.nl